Aardlab is ervan overtuigd dat we midden in de transitie zitten naar een duurzame samenleving waarvoor nog veel creativiteit nodig is.

We kunnen ons niet meer verschuilen achter mooie praatjes en huidige conventies gaan overboord. Dit geldt ook voor de bouwsector. Creativiteit van haar ontwerpers (architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten e.a.) wordt steeds intensiever ingezet voor de duurzaamheidsopgave.

Aardlab mobiliseert deze creativiteit en gaat hiervoor intensieve samenwerking aan. Die samenwerking is project overschrijdend door gezamenlijke inspanning in ontwikkeling van nieuwe kennis en technologie.

Aardlab wil bruggen bouwen tussen architect en ingenieur. Door enerzijds meer concrete ingenieursvaardigheden bij de architecten te ontwikkelen en anderzijds ingenieurs te helpen bij het meer abstracte creatieve proces.

AARD-LAB

aard (de; m) 1 wezen, natuur: de problemen zijn van dien aard dat ingrijpen nodig is 2 (van personen) karakter: je ware aard tonen laten zien wie je werkelijk bent

lab (het; o) 1 werkplaats, afleiding van klassiek Latijn labōrāre ‘werken’, afleiding van labor ‘moeite, inspanning, arbeid’